De onderbouw is begonnen met het project de kleurenmonster en hebben eindelijk weer gymles gehad in de sporthal. Ook zijn we al weer hard aan het werk tijdens de werkles.