WELCOME BACK

Montessorischool start op Het was al even bekend, maar de kinderen mogen weer naar school. Een voorzichtige start met ongeveer de helft van de kinderen en heel veel hygiëne maatregelen ter voorkoming van het verspreiden van het virus onder de aanwezigen in school. Dit betekent dat alleen leerkrachten en kinderen…

Continue reading

S T R E E K T AO L

In de maand maart wordt er aan basisschoolleerlingen in de streektaal voorgelezen. Dit jaar doet ook onze school mee aan dit project, waarin de kinderen in de streektaal worden voorgelezen. Doel hiervan is om het cultuurgoed streektaal onder de aandacht van kinderen te brengen en naast het culturele aspect speelt…

Continue reading

Talentontwikkeling

Het thema is deze keer maatschappelijke betrokkenheid. De kinderen maken kennis met verschillende beroepen en gaan op dinsdag 3 maart op excursie. De kinderen zijn ingedeeld op basis van interesse. Zo maken kinderen uit de onder– en middenbouw een keuze uit bezoek aan bejaardentehuis en komen de brandweer en politie…

Continue reading