Onze school maakt deel uit van een stichtingsbestuur dat sinds 31 december 2010 zelfstandig opereert. Dit bestuur is op organisatorisch gebied volop in beweging. Door financiële problemen en het dalende leerlingenaantal heeft het bestuur de nota ‘Morgen wordt alles beter, wij beginnen vandaag’ geschreven, waarin het beleid voor de toekomst wordt neergezet.

Met ingang van 1 september 2012 kent het bestuur 4 clusters binnen de grenzen van de gemeente Borger-Odoorn. De Montessorischool Borger vormt samen met de Meander ( voorheen de Burgemeester Grollemanschool) te Borger, de Daltonschool Ees, de Buyne in Buinen en de Ekkelhof in Drouwen het cluster Borger.

De leiding van dit cluster ligt in handen van een cluster directeur Ineke Roelfsema-Winkelman. Naast de cluster directeur heeft elke school een teamleider. Binnen de Montessorischool functioneert teamleider Willem de Boer, die de dagelijkse leiding heeft.

De openbare scholen in de gemeente Borger-Odoorn worden sinds 1 januari 2011 bestuurd door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn. De scholen worden sinds 1 augustus 2003 ondersteund door het Bureau Onderwijs in Borger. De algemene directie heeft de dagelijkse bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Er zijn:
11 basisscholen
ongeveer 120 personeelsleden
rond 1200 leerlingen

Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn
Hoofdstraat 32
9531 AG BORGER

T: 0599 35 35 70
F: 0599 23 81 59
E: info@opoborger-odoorn.nl
U: www.opoborger-odoorn.nl