Montessorionderwijs

De visie van Maria Montessori (1870-1952) is nog verrassend actueel en sluit goed aan bij nieuwe ontwikkelingen in het basisonderwijs en theorieën vanuit de ontwikkelingspsychologie.

Binnen onze school gaan we uit van deze visie en daarin staat een vertrouwde leeromgeving centraal. Hierin kunnen kinderen van vier tot twaalf jaar individueel, maar met respect voor anderen, leren en zich sociaal-emotioneel ontwikkelen. Enthousiaste leerkrachten werken nauw samen met ouders om goede onderwijsresultaten te behalen, waarbij we verschillen in aanleg, tempo en belangstelling van het individuele kind accepteren. We stellen de  onderwijsbehoeften van het kind centraal. Daarom hanteert de school een werkvorm die daarbij past. Individueel gericht en waar het kan groepsgebonden om zo efficiënt mogelijk les te geven.

Montessorischool Borger gaat uit van twee belangrijke uitgangspunten:

‘Help me het zelf te doen’ en ‘Keuzevrijheid binnen duidelijke grenzen’.

Met het eerste uitgangspunt wordt bedoeld: geef kinderen de hulp die ze nodig hebben. Kinderen leren namelijk het meeste van zaken die ze zelf ontdekken en/of ervaren.

Het tweede uitgangspunt betekent dat kinderen binnen een duidelijke structuur keuzevrijheid hebben. Kinderen die veel vrijheid en verantwoordelijkheid aankunnen, krijgen dat ook; kinderen die moeite hebben met vrijheid en verantwoordelijkheid worden daarmee geholpen.

Als gevolg van de veranderende maatschappij veranderen ook de eisen die aan het onderwijs worden gesteld. Binnen onze school proberen we aan te sluiten bij de veranderende maatschappij door soms de lesstof, de wijze van aanbieden of de leermiddelen aan te passen. Dat betekent dat we soms keuzes moeten maken tussen vernieuwingen en de Montessorigedachte, waarbij we de Montessorigedachte hoog willen houden.

Het team is tevreden als ieder kind:

  • zich veilig voelt en plezier heeft in school en leren
  • alle mogelijkheden krijgt om zich zowel cognitief, creatief, motorisch, emotioneel en sociaal kan ontwikkelen en op het hoogst mogelijke niveau kan presteren passend bij de mogelijkheden van het kind.
  • leert omgaan met  vrijheden en verantwoordelijkheden en wordt begeleid naar zelfstandigheid