Team

Het team bestaat uit een schoolleider, een intern begeleider, 6 leerkrachten, een onderwijsassistent en een vakleerkracht gymnastiek.
Al onze groepsleerkrachten hebben een montessoribevoegdheid. De school wordt sinds september 2019 bezocht door 88 leerlingen.

SchoolleiderMarjan Ottens
Intern begeleiderAuktje Grootjans
Onderbouw (groep 1 en 2)Lia Oosting
Wanda Scholtmeijer
Middenbouw (groep 3 en 4)Saskia Potze
Kirsten van Sister
Bovenbouw 1 (groep 5 en 6)Annemiek Popma
Kirsten van Sister
Bovenbouw 2 (groep 7 en 8)Ilona Torenbosch
Wanda Scholtmeijer
OnderwijsassistentEvelyn Kamping

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.