In Eeserveen stond de allereerste Montessorischool van Drenthe. Kleinschalig, op een prachtige locatie in het Drentse land. Naast de kinderen uit de directe omgeving kreeg de school vanwege het onderwijsconcept meer een streekfunctie, waardoor ook veel kinderen uit andere gemeenten de school gingen bezoeken. Op dit moment komen de kinderen voor 80% uit Borger en de overige kinderen komen uit de regio. Na een fusie verhuisde de school naar Borger en is sinds 2013 gehuisvest in MFA ‘het Hunzehuys’. Binnen de gemeentegrenzen van Borger-Odoorn is het montessorionderwijs al 30 jaar een vaste waarde binnen het scholenbestand van de stichting Openbaar Primair Onderwijs.
De school bevindt zich in het MFA. In dit gebouw zijn naast de school ook de kinderopvang,
voorschool, peutergroep, buitenschools opvang en bibliotheek gehuisvest. De school wordt jaarlijks door ongeveer 90 leerlingen bezocht. Er zijn 4 groepen, 6 leerkrachten, een intern begeleider, onderwijsassistent, een vakleerkracht gymnastiek en een schoolleider. Daarnaast bieden we stagiaires een stageplek en ondersteunen regelmatig vrijwilligers activiteiten binnen de school.

MFA, het Hunzehuys