S T R E E K T AO L

In de maand maart wordt er aan basisschoolleerlingen in de streektaal voorgelezen. Dit jaar doet ook onze school mee aan dit project, waarin de kinderen in de streektaal worden voorgelezen.
Doel hiervan is om het cultuurgoed streektaal onder de aandacht van kinderen te brengen en naast het culturele aspect speelt het taalverrijking een rol. Volgens deskundigen door het voorlezen in de streektaal een appél op het analytisch denkvermogen van kinderen. Daarnaast biedt de taalvergelijking een stimulans voor de algemene taalontwikkeling.
Bij ons komen de voorlezers op 9 maart van 8.30—9.00 uur in de groepen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.