Montessori

Filosofie

Binnen onze school gaan we uit van deze visie en daarin staat een vertrouwde leeromgeving centraal. Hierin kunnen kinderen van vier tot twaalf jaar individueel, maar met respect voor anderen, leren en zich sociaal-emotioneel ontwikkelen. Enthousiaste leerkrachten werken nauw samen met ouders om goede onderwijsresultaten te behalen, waarbij we verschillen in aanleg, tempo en belangstelling van het individuele kind accepteren. We stellen de  onderwijsbehoeften van het kind centraal. Daarom hanteert de school een werkvorm die daarbij past. Individueel gericht en waar het kan groepsgebonden om zo efficiënt mogelijk les te geven.

[button link=”/montessori/filosofie/” type=”button”]Lees verder[/button]

[clear]
[divider]

Maria Montessori

Zij gaat ervan uit dat het kind een natuurlijke drang tot leren heeft en dat wij er slechts voor moeten zorgen dat het kind de kans krijgt zijn talenten te ontwikkelen. De kern van het onderwijs is het best samengevat in de woorden van Maria Montessori zelf: “Help mij het zelf te doen”.

[button link=”/montessori/maria-montessori/” type=”button”]Lees verder[/button]

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.