Visie

Openbare School

Wij zijn een openbare school waarop ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongsaf aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Niet apart, maar samen.

Onze visie is: Vrijheid in gebondenheid.

Deze visie geeft richting en bepaalt hoe wij, binnen de kleine maatschappij van de school, leven met elkaar. Door hiervoor te kiezen, kunnen we elkaar ook houden aan deze waarden.

Ons devies in dit proces is: “We gaan het doen zoals we het hebben afgesproken” en “Wat je nog niet kunt ga je leren”. En dat alles op een wijze die past bij een professionele cultuur.

Twee uitgangspunten zijn voor ons leidend: Elk kind is uniek en elk kind kan slechts een persoonlijke identiteit ontwikkelen in relatie met anderen.

Geschiedenis

Onze school kent zijn oorsprong in Eeserveen, een dorpsschool in een kleine leefgemeenschap welke in 1987 als Eerste Drentse Montessorischool werd gecertificeerd. Door de regionale functie liep het leerlingenaantal in korte tijd op en werd de school wegens ruimtegebrek verplaatst naar Borger, alwaar een fusie volgde met de Burgemeester Grollemanschool.