De kinderen kunnen tussen 8.15 en 8.30 uur gebracht worden. De leerkrachten zijn vanaf 8.15 uur in het lokaal aanwezig. We vragen ouders om afscheid te nemen in de gang.
U kunt natuurlijk altijd een dringende boodschap doorgeven aan de leerkracht of bij oudere kinderen een briefje meegeven. Aan het eind van de schooldag begeleiden de leerkrachten de kinderen naar buiten. Op dat moment is er te allen tijde gelegenheid om het werk van uw kind(eren) in de klas te bekijken of met de leerkracht in gesprek te gaan.
Van 10.15-10.30 uur gaan de kinderen naar buiten en houden we pauze. Daarna is er een fruitpauze. In het kader van gezonde voeding hanteren we de regel dat tijdens de fruitpauze ook fruit wordt gegeten en is er gelegenheid om iets te drinken. Voor de kinderen in de onderbouw is het praktisch als het fruit geschild, gesneden en/of gewassen in een bakje mee naar school gaat.
In het kader van het continurooster blijven alle kinderen op school en lunchen samen met de
groepsleerkracht in de klas. Daarna gaan de leerlingen naar buiten. Eén van de leerkrachten begeleidt deze kinderen op het plein.

Schooltijdengroep 1 en 2groep 3 en 4groep 5 t/m 8
maandag8.30 tot 14.45 uur8.30 tot 14.45 uur8.30 tot 14.45 uur
dinsdag8.30 tot 14.45 uur8.30 tot 14.45 uur8.30 tot 14.45 uur
woensdag8.30 tot 12.00 uur8.30 tot 12.00 uur8.30 tot 12.00 uur
donderdag8.30 tot 14.45 uur8.30 tot 14.45 uur8.30 tot 14.45 uur
vrijdagDe kinderen van de onderbouw
gaan t/m 17 november ook op
vrijdagmorgen naar school!
Daarna zijn ze alle vrijdagen vrij.
8.30 tot 12.00 uur8.30 tot 14.45 uur