ONS TEAM

Het team bestaat uit een schoolleider, een intern begeleider en 7 leerkrachten.

Al onze groepsleerkrachten hebben een montessoribevoegdheid. De school wordt sinds september 2019 bezocht door ongeveer 85 leerlingen.

Schoolleider Annemarie Fickweiler
Intern begeleider Kheisja Jansen
Onderbouw
(groep 1 en 2)
Annetje de Roode
Lia Oosting
Middenbouw
(groep 3 en 4)
Saskia Potze
Bovenbouw 1
(groep 5 en 6)
Annemiek Popma
Kirsten van Sister
Bovenbouw 2
(groep 7 en 8)
Ilona Torenbosch
Kisten van Sister
Onderwijsassistent Evelyn Kamping
Peggy Regtop
Vakleerkracht gymnastiek Gerard Jan

Montessorischool Borger

Het onderwijs dat wordt gegeven op de Montessorischool in Borger, is geschikt voor ieder kind.

Binnen onze school gaan wij uit van de visie van Montessori. Daarin staat een vertrouwde en veilige leeromgeving centraal.

Montessorischool Borger is onderdeel van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn (OPO).