Activiteiten

De activiteitencommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders en een leerkracht die verschillende activiteiten binnen en buiten de school aansturen. Voor kinderen en team is dit een belangrijke groep mensen die zorg dragen voor de organisatie rondom de creatieve dagen, kooklessen aan kinderen begeleiden, Sinterklaas en Kerst, techniekmorgens, schoolreizen en nog veel meer. Maar ook ideeën en acties die spontaan worden opgezet kunnen rekenen op de medewerking van de activiteitencommissie.

De activiteitencommissie heeft een dagelijks bestuur met een voorzitter, penningmeester en secretaris en heeft daarnaast nog 7 leden.

Drie tot vier  keer per jaar komt de commissie bij elkaar en worden de verschillende activiteiten verdeeld. Ieder lid wordt coördinator van een activiteit en vormt samen met andere ouders een werkgroep.

Alle ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een formulier waarop aangegeven kan worden waaraan ze willen deelnemen.

Evenementen en vieringen.

Omdat we veel van gezelligheid houden en een goede samenwerking met de ouders zeer op prijs stellen hebben we verschillende buitenschoolse activiteiten. Veel activiteiten doen we samen met de Meander.

 • Kennismaking. In de eerste schoolweek houden we een gezellige kennismakingsmiddag en/of avond voor alle kinderen en ouders. Hierbij is meestal een eetinstuif en een activiteit.
 • Sportdag/Koningsspelen in april.
 • St.Maarten. Alle klassen maken een lampion.
 • Sinterklaas. In de groepen 1 t/m 4 komt de Sint. De andere groepen maken surprises voor elkaar.
 • Kerst. Er wordt een een gezellige kerstmaaltijd aan de kinderen geserveerd en meestal is er een activiteit voor de ouders.
 • IJsfeest. Natuurlijk alleen als er ijs is.
 • Avondwandeling of dauwtrappen. Onder begeleiding van de boswachter een gezellige wandeling met het hele gezin.
 • Voetbaltoernooien op het veld.
 • Handbaltoernooi in de zaal.
 • Schoolreizen. De groepen 5 t/m 8 hebben een meerdaags schoolkamp. De andere groepen een 1-daagse schoolreis.
 • Feestelijke ouderavond. Deze avond kunt u genieten van een optreden van alle kinderen van onze school.
 • Excursies. Alle groepen krijgen van de ouderraad een budget om jaarlijks 2 excursies te organiseren.
 • Kinderboekenweek. Tijdens deze week willen we het belang van lezen onderstrepen. Dat doen we ook door mee te doen aan de provinciale……
 • Voorleeswedstrijd en het……….
 • Theatervoorstellingen. Meestal verzorgd door de stichting Kunst & Cultuur.
 • Deelname aan natuurprojecten.
 • Afscheid groep 8. Groep 8 verzorgt elk jaar zelf een afscheid van hun school in de laatste week voor de zomervakantie.
 • Talentencarrousels. Op deze ochtend/middag worden uitnodigende lessen gegeven. Kinderen kunnen kennismaken met veel verschillende activiteiten.