Spring naar de inhoud

Over de school

De visie van de Montessorischool

De visie van Maria Montessori (1870-1952) geeft duidelijke richting aan een onderzoekende houding en sluit dus uitstekend aan bij de nieuwe ontwikkelingen in het basisonderwijs, talentontwikkeling, voortgezet onderwijs en theorieën vanuit de ontwikkelingspsychologie. Binnen onze school staat een actuele en uitdagende leeromgeving centraal. Hierin kunnen kinderen van vier tot twaalf jaar individueel en samen met anderen, leren en zich sociaal-emotioneel en cognitief te ontwikkelen. Deskundige en gedreven leerkrachten werken nauw samen met ouders om samen te kijken naar de totale ontwikkeling van kinderen. Naast goede onderwijsresultaten, helpen we kinderen zicht te krijgen op hun mogelijkheden. Leren met je hoofd, handen en hart. We stellen de ontwikkelingsbehoeften van het kind centraal. We passen onze organisatie in de groep zo aan dat kinderen leren om zichzelf te sturen. Tegelijkertijd zorgt de leerkracht voor een uitdagende leeromgeving waar de kinderen ruimte hebben om te ontdekken maar ook waar ze instructie krijgen zodat ze verder uitgedaagd worden.

Uitgangspunten

Montessorischool Borger gaat uit van vier belangrijke uitgangspunten:

Help me het zelf te doen – Leer me het zelf te doen – Laat me het zelf doen
Vrijheid in gebondenheid – keuzevrijheid met duidelijke grenzen
Leren van en zorgdragen voor elkaar
Voorbereide en stimulerende leeromgeving

samen uniek