Spring naar de inhoud

Kinderopvang

De periode van peuter tot kleuter wordt omschreven als de voor- en vroegschoolse periode.  Voorschoolse educatie bestaat uit extra activiteiten die plaatsvinden in de peuteropvang. Vanaf vier jaar gaat een kind naar de basisschool: de vroegschoolse periode. Deze periode geldt tot de leeftijd van zes jaar.

De consultatiebureaus kunnen bij ontwikkelingszorgen een peuter indiceren voor een VVE-aanbod op een opvanglocatie, voor 16 uur per week. Hiervoor kan een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd, afhankelijk van het inkomen van ouders.

In de VVE periode is het voor de ontwikkeling van het kind van belang dat de kinderopvang en onderwijs samenwerken in een doorgaande ontwikkellijn in aanbod en visie. Onze school werkt samen met Partou (www.partou.nl). Deze bevindt zich in hetzelfde gebouw. Naast deze kinderopvang heeft de Montessorischool regelmatig contact met wisselende kinderopvangorganisaties uit de regio waaronder Het Speelhuis (www.kinderopvang-borger.nl). Ouders die bewust kiezen voor ons onderwijs komen uit Borger en de omliggende dorpen.

Bij al deze kind organisaties is sprake van warme overdracht en een doorgaande lijn in ontwikkelingsdoelen.

samen uniek