Spring naar de inhoud

Het onderwijs

Contact tussen ouders en de school erg belangrijk.

Ouders en leerkrachten gaan regelmatig met elkaar in gesprek om de beste leerroute voor het kind uit te stippelen en te volgen en daar waar nodig bij te sturen.

Ontwikkelgesprekken

Het team vindt het belangrijk om de ontwikkeling van de kinderen met u te delen. Tijdens deze gesprekken wordt u op de hoogte gebracht van de ontwikkeling van uw kind(eren) binnen de groep. Er is aandacht voor het welbevinden, de ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden, werkhouding, motivatie etc. In februari en juni ontvangen ouders tijdens deze gesprekken de scores van het CITO leerlingvolgsysteem, waarin de voortgang van de cognitieve vaardigheden met tabellen en grafieken inzichtelijk worden gemaakt. De kinderen ontvangen op dat moment een verslag. Naast deze vaste momenten kunnen ouders en leerkrachten, indien hiertoe aanleiding is, ten allen tijde extra afspraken maken. Het initiatief kan zowel door ouders en leerkrachten worden genomen.

Wekelijkse update

De school deelt informatie via Parro. Vaste onderwerpen zijn belangrijke data, nieuws over organisatorische onderwerpen, schoolontwikkeling en nieuws uit de groepen. Ouders ontvangen een bericht in de communicatieapp Parro.

Website, Parro en Facebook

Elke leerkracht geeft via de communicatieapp Parro de meeste informatie. In deze beschermde omgeving deelt de school praktische informatie, kunt u een afspraak plannen voor een gesprek, deelt de leerkracht foto’s. Deze app is eenvoudig te downloaden op uw mobiel. Daarnaast heeft de school een Facebook pagina.

samen uniek