Spring naar de inhoud

Ouderbijdrage

Voor de extra georganiseerde activiteiten vragen wij om een vrijwillige ouderbijdrage. Denk hierbij aan het organiseren van excursies, schoolreizen en kampen en het uitnodigen van bijvoorbeeld een kunstenaar. De hoogte van dit bedrag wordt ieder jaar in oktober vastgesteld. De bijdragen van de ouders worden beheerd door de activiteitencommissie.

Dit is een vrijwillige bijdrage. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten die wij organiseren, ook als ouders de bijdrage niet willen of kunnen betalen.

 

 

samen uniek