Spring naar de inhoud

Het onderwijs

Wij zijn een stichting voor openbaar primair onderwijs. Dat betekent dat wij de wereld in de klas halen en leerlingen hun waarde en idealen laten ontdekken. Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Dat uit zich in de drie kernwaarden:

Gelijkwaardig: Iedereen is evenveel waard en heeft evenveel kansen

Vrijheid: Je mag jezelf zijn en je stem laten horen

Ontmoeting: We zijn nieuwsgierig naar elkaar en zorgen voor de omgeving

Onze parels

Trots zijn we op onze parels:

1. Op onze school zijn we trots op ons montessorionderwijs, waarin we enthousiast worden van de ontwikkeling van kinderen en waarbij ze naar vervolgonderwijs uitstromen dat past bij hun talenten.

2. Op onze school mag ieder kind zichzelf zijn, worden kwaliteiten gezien, gestimuleerd en dagen we ze uit om een stapje verder te zetten

3. Op onze school besteden we, in samenwerking met CmK (Cultuur met Kwaliteit) veel aandacht aan muziek, erfgoededucatie en excursies

samen uniek